Dịch hợp đồng

Công ty Dịch thuật và Dịch vụ Hùng Hương nhận dịch tài liệu hợp đồng tiếng Lào – Việt Nam hoặc Việt Nam – Lào được thực hiện bởi các phiên dịch viên có chuyên môn về pháp luật, có thể nhận tài liệu lấy gấp và triển khai dịch ngay sau khi khách hàng yêu cầu.

Nếu bạn là một người đang tìm kiếm trung tâm dịch các loại hợp đồng, không chỉ là hợp đồng thuê, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng cầm cố và hợp đồng kinh tế thì câu trả lời là chúng tôi có những phiên dịch viên chuyên về lĩnh vực pháp luật và sẵn sàng dịch ngay khi khách hàng xác nhận và có thể nhận những tài liệu dịch gấp cho quý khách hàng.

Các loại hợp đồng phải có cá nhân tham gia từ 2 bên trở lên trong đó cá nhân là các bên có thể là cá nhân thông thường hoặc là pháp nhân. Hợp đồng giao dịch phải thể hiện được đúng mục đích và các lợi ích liên quan. Vì vậy, hợp đồng có tầm quan trọng rất lớn đối với các bên tham gia.

Nếu quý khách hàng cần dịch thông tin của các loại hợp đồng tiếng Lào nhưng lại lo ngại về tính xác thực của nội dung thông tin trong bản dịch của hợp đồng. Công ty TNHH Dịch thuật và Dịch vụ Hùng Hương là chuyên gia trong lĩnh vực dịch hợp đồng được thực hiện bởi những phiên dịch viên là chuyên gia và là chủ thể của ngôn ngữ. Công ty của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ dịch các loại hợp đồng và đáp ứng sự hài lòng của quý khách hàng.

Các loại hợp đồng chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật bao gồm:

  • Hợp đồng xây dựng
  • Hợp đồng kinh tế
  • Hợp đồng khai thác khoáng sản
  • Hợp đồng thương mại
  • Hợp đồng mua bán
  • Hợp đồng lao động
  • Hợp đồng thế chấp
  • Hợp đồng tín dụng
  • vv …

Các hợp đồng này sẽ được dịch trực tiếp bởi những phiên dịch viên tiếng Lào có kiến thức trong việc viết và hiệu đính ngôn ngữ và có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. Đặc biệt hợp đồng còn được thực hiện bởi chủ thể của ngôn ngữ Lào có chuyên môn trong việc sử dụng từ ngữ và kiểm tra sự chính xác về ngữ pháp, vì vậy giúp cho bản dịch đạt được sự chính xác, đọc dễ hiểu và có nội dung đúng bởi văn bản gốc của khách hàng.

Để biết thêm chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Dịch thuật và Dịch vụ Hùng Hương

Văn phòng giao dịch: địa chỉ tại số C3, tòa nhà Asean Mall, bản Phonthan, quận Saysettha, thủ đô Viêng chăn, Lào.

Điện thoại: (+856) 020 9540 3838; 020 9937 8888

Email: hunghuang@gmail.com

Web: www.dichthuattienglao.com

Fanpage: Công ty Dịch thuật và Dịch vụ Hùng Hương